Webdesign

Het ontwerpen van websites vormt onze basisactiviteit. Zo veel als mogelijk "state of the art". We houden daarbij rekening met de wensen van de klant - de klant is keizer - maar ook met de gebruiker van de website. Gebruiksvriendelijkheid dragen wij hoog in ons vaandel. Een website moet toegankelijk zijn, en als het een informatieve site is, moet die informatie gemakkelijk te vinden zijn. Ter zake volgen wij dan ook de heldere regels van het W3C.

Naast gebruiksgemak moet uiteraard ook veel aandacht worden besteed aan de vormgeving. Een website moet aangenaam ogen en de vormgeving moet aangepast zijn aan de inhoud. Een zakelijke site moet er zakelijk uitzien, een flashy site...flashy. De vormgeving van een site voor een discotheek zal er anders uitzien dan de design van een nieuwssite. Een bezoeker van deze laatste site heeft geen behoefte aan allerlei toeters en bellen, de bezoeker van de eerste soort websites zal niets liever willen.

Vorm en inhoud vallen dus samen, een website is bovendien ook gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Het potentieel van een online medium zoals een website is echter veel ruimer dan dat van papieren media zoals een folder, een boek of een krant. Websites zijn dynamisch en interactief. U als klant heeft er belang bij dat wij sites afleveren die dit uniek potentieel ten volle benutten. Dat kan enkel door modulair te werken. Aan de basissite kunnen dan apart verschillende modules worden aangebouwd die het geheel dynamisch en interactief maken.